News, Event and Report

EEC Annual progress report 2074-75 –

finance report – 2074- 75 for AGM

साधारण सदस्यता बितरणका लागी फारम खुल्ला गरीएको सम्बन्धमा

membership-application-form

दोलखा स्थित जिरी नगरपालिका तथा गौरीशङ्कर गाउँपालिकामा परीयोजना बिस्तार।
फागुन १०, २०७४
– शैक्षिक सशक्तिकरण केन्द्र, धुलिखेल – ८, काभ्रेले जर्मन नेपलीज हेल्प एशोसिएन (GNHA) काडमाण्डौको सहयोगमा दोलखा स्थित २ वटा स्थानिय तह जिरी नगरपालिका तथा गौरीशङ्कर गाउँपालिकासँगको समन्वयमा जिरी नगरपालिका तथा गौरीशङ्कर गाउँपालिकामा परीयोजना बिस्तार गरीएको छ।
जिरी नगरपालिका, अन्तरगत वडा न २, ४, ७ र ८ मा रहेका ८ वटा प्राथमिक तहका सामुदायीक विद्यालयहरु र गौरीशङ्कर गाउँपालिका अन्तर्गत वडा न ५ मा रहेका ५ वटा प्राथमिक तथा आधारभूत तहका सामुदायीक विद्यालयहरुमा बहु कक्षा बहु स्तर (MGML)कार्यक्रम सन्चालनमा ल्याइने भएको छ। यो परीयोजना २०७४ फागुन महिनाबाट २०७७ चैत्र मसान्त सम्म तिन बर्षका लागी सन्चालनमा ल्याइनेछ।

देउराली प्रा बि जिरी – ४
जिरीश्वरी प्रा बि जिरी – ४
माथिल्लोसिक्री प्रा बि जिरी – ७
सेरल्पा प्रा बि जिरी – ७
देउराली प्रा बि जिरी – ७
फुजिङ्ग प्रा बि जिरी – ४
ठुलोचौर प्रा बि जिरी – ८
सेतीदेबी प्रा बि जिरी – २
हलेश्वरी प्रा बि गौरीशङ्कर गापा -५
भुवनेश्वरी प्रा बि गौरीशङ्कर गापा -५
सेन्दिङ्गदेबि प्रा बि गौरीशङ्कर गापा -५
बुद्धज्योती प्रा बि गौरीशङ्कर गापा -५
बिष्णुश्वरी प्रा बि गौरीशङ्कर गापा -५